Materiaalit

Materials

Luvatan erikoisosaamista ovat korkealaatuiset puhtaat kuparit ja kupariseokset  joista alla muutama esimerkki.


OF-OK hapeton kupari – korkea puhtaus ja johtavuus
OF-OK kupari on yksi puhtaimmista kaupallisista kuparilaaduista jonka sähkönjohtavuus on vähintään 100 %IACS. Sen maksimi happipitoisuus 10 ppm (0,001%) ja kuparipitoisuus vähintään 99,95% takaavat, että materiaali on immuuni vetysairaudelle. OF-OK:n puhtaus antaa korkean lämmön- ja sähkönjohtavuuden lisäksi erinomaisen  muokattavuuden ja tuotteissa on  erinomainen pinnanlaatu. Lisäksi se on hyvin tasalaatuista toimituserästä toiseen mikä vähentää asetusaikoja ja mahdollistaa koneille korkean käyttösuhteen.


OFE-OK  – sertifikaattikupari
Kaikkein vaativimmissa elektroniikan, kryogeniikan ja optiiikan sovelluksissa paras kuparilaatu on  OFE-OK  sertifikaattikupari. Sen puhtaustaso on min 99,99% ja yksittäisen alkuaineen epäpuhtaus ei saa ylittää tasoa  25 ppm (0,0025%). Sähkönjohtavuus on vähintään 101,5%IACS. Kaikki OFE-OK kuparituotteet testataan jotta ne täyttävät tiukimmat vetysairautta koskevat vaatimukset kuten ASTM F68 mukaiset materiaaliluokitukset. Kryogeniikkasovelluksia varten OFE-OK kuparia voidaan toimittaa myös sovitulla jäännösvastussuhteella (RRR) joka voi olla min 400.


4N5, 5N5 6N – Ultrapuhtaat kuparit
Ultrapuhtaita kuparilaatuja Luvata voi toimittaa aina puhtaustasolle 6N saakka (99,9999%). Toimitettavia tuotteita ovat pinnoituskohtiot, anodit ja pelletit joita käytetään sähkömagneettisessa suojauksessa, LCD näytöissä, kosketusnäytöissä, ja lasin pinnoituksessa.


Hopeakupari
Luvatan hopeakupari on OF-OK kuparin tavoin happivapaata ja sitä käytetään kohteissa, joissa edellytetään hyvää sähkön- ja lämmönjohtavuutta. Jo pieni seostus hopeaa nostaa kuparin pehmenemislämpötilaa ja hopeakuparia käytetäänkin kohteissa, joissa tuote toimii korotetussa lämpötilassa kuormituksen alaisena. Luvatan hopeakuparit ovat hyvin muokattavia ja niitä voidaan liittää kaikilla hitsaus- ja juotosmenetelmillä.


Fosforilla deoksidoidut kuparit
Fosforilla deoksidoidut kuparit ovat yleiskupareita joilla on kohtalainen sähkön- ja lämmönjohtavuus. Niissä kuparin sisältämä happi on sidottu pienellä määrällä fosforia. Tyypillisiä käyttökohteita ovat pinnoitusanodit ja putket.


Zirkonikupari
0,15% zikoniseostuksella on kuparin lämmönkestävyyttä voitu nostaa edelleen yli hopeakupareilla saavutettavan tason menettämättä liiaksi sähkön- ja lämmönjohtavuutta. Zirkonikuparia on myös immuunia vetysairautta vastaa ja sitä voidaan käsitellä vetypitoisessa atmosfäärissä.


Kromizirkonikupari
Luvatan kromizirkonikupari on paras seos kohteissa, joissa vaaditaan zirkonikuparin tavoin hyvää lämmönkestävyyttä ja kohtuullista sähkön- ja lämmönjohtavuutta.Copyright © 2019 Luvata. All rights reserved.