Jump to content


Kesätyöt Luvata Porissa – Summer jobs in Finland

Tervetuloa Luvatalle

Tervetuloa kesätöihin Luvatalle! 

Tarjoamme reippaille ja oppimishaluisille tulevaisuuden tekijöille monipuolisia kesätöitä tuotannossa, kunnossapidossa ja tukitoiminnoissa Porin Kupariteollisuuspuistossa. 

 

Edellytämme kaikilta hakijoilta: 

1. 18 vuoden ikää, 

2. reipasta asennetta ja työskentelyotetta sekä 

3. työturvallisuuden huomioimista kaikessa tekemisessä. 

 

Katso tarkemmat tehtäväkuvaukset sekä tehtäväkohtaiset edellytykset seuraavalta välilehdeltä. 

 

Kesätyöhaku 2020 on päättynyt. Kiitos hakemuksista. 

Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin viimeistään maaliskuun lopussa. 

Tuotanto

Tuotannon kesätyöntekijänä osallistut erilaisiin kuparituotteiden valmistustehtäviin ja vastaat omalta osaltasi siitä, että asiakkaamme saa laadukkaita tuotteita oikeaan aikaan.

Opiskelet todennäköisesti teknistä alaa joko korkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, ja olet valmis tekemään vuorotyötä. Sinulla saattaa olla jo valmiiksi työturvallisuuskortti, trukkiajolupa tai nosturikäytön pätevyys sekä työkokemusta teollisuudesta. Ennen kaikkea olet halukas oppimaan uutta, ahkera ja kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen tuleva.

 

Kunnossapito

Kunnossapidon kesätyöntekijänä vastaat yhdessä asentajiemme kanssa siitä, että tuotantokoneet käyvät keskeytyksettä.

Opiskelet korkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, todennäköisesti joko kone- tai sähkötekniikan alalla. Työturvallisuus on sinulle itsestäänselvyys, ja sinulla saattaa olla jo voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä aiempaa kokemusta teollisuuden kunnossapidosta. Työntekijänä olet huolellinen, yhteistyötaitoinen ja toimeen tarttuva.

 

Tukitoiminnot

Tukitoimintojen kesätyöntekijänä työskentelet esimerkiksi taloushallinnon, myynnin ja markkinoinnin, laadunvalvonnan tai tietohallinnon parissa.

Opiskelet hakemaasi tehtävään soveltuvalla alalla joko korkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Sinulla saattaa olla aiempaa työkokemusta vastaavista tehtävistä, mutta ennen kaikkea olet oppimishaluinen ja valmis tarttumaan tehtävään kuin tehtävään. Monipuolisesta kielitaidosta on etua etenkin myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

 

Meillä on mukavaa!

Vaikka teemme töitä tosissamme, meillä vallitsee mutkaton työilmapiiri. Sinun ei tarvitse olla seppä syntyessäsi, sillä meillä työkaveria autetaan aina. Lisäksi tarjoamme sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, millainen on kuparituotteiden valmistuksen maailma kansainvälisessä yrityksessä.

 

Mikä oli parasta kesätyössä Luvatalla?
– Kesätyöntekijämme kertovat

 

”Rento ilmapiiri: mukavat työkaverit ja työnjohto.”

 

”Tuntuu, että Luvatalla kesätyöntekijöitäkin ja heidän työpanostaan arvostetaan. Tämä tekee Luvatasta hyvän kesätyöpaikan sekä töistäkin miellyttävämpää.”

 

”Töiden monipuolisuus, haasteellisuus, miellyttävä työilmapiiri.”

 

”Työt olivat monipuolisia ja oma kädenjälki näkyi työssä.”

 

“Kokemus työskentelystä teollisuudessa.”

 

“Asioiden hoitaminen oli toimivaa, avuliaat ja hyvin opastavat työkaverit tekivät työskentelystä miellyttävää ja helppoa.”

 

Tutustu muutamaan erilaiseen työtehtävään lyhyiden esittelyvideoiden parissa:

 

Tatu Laaksonen
Luvata Pori - Tuotantotyöntekijä

 

Mirka Kulmala
Luvata Pori - Metallilaborantti

 

Ida Myllyharju
Luvata Pori - Supply Chain Specialist

 

Arto Kesälä
Luvata Pori - Projektipäällikkö

 

Pilvi Järvinen
Luvata Pori - HR asiantuntija

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 1. Kuinka monta kesätyöntekijää Luvata Pori palkkaa?
 2. Millaisiin tehtäviin kesätyöntekijöitä otetaan?
 3. Olen alle 18-vuotias, voinko saada kesätöitä?
 4. Kuinka paljon kesätyöhakemuksia saatte? Kuinka hakijamassasta erottuu? 
 5. Voiko ensimmäisen vuoden opiskelija saada kesätöitä?
 6. Minkä alan opiskelijoita kesätöihin otetaan?
 7. Edellytetäänkö kesätöissä suomen kielen taitoa?
 8. Minulla ei ole työturvallisuus-, trukki- tai nosturikorttia – voinko tulla valituksi?
 9. Millaista palkkaa kesätyöntekijälle maksetaan?
 10. Edellytetäänkö tuotannon tehtävissä fyysistä voimaa? Voiko nainen hakea tuotantotöihin?
 11. Voinko lähettää hakemuksen sähköpostilla?
 12. Kuka tekee kesätyöntekijävalinnat?
 13. Milloin kesätyövalinnat tehdään?
 14. Mille ajalle kesätyöntekijöitä otetaan?
 15. Voinko tulla kesätöihin vain osaksi kesää?
 16. Miten ja milloin haun tuloksesta ilmoitetaan?

 

 

Kysymykset & vastaukset

1. Kuinka monta kesätyöntekijää Luvata Pori palkkaa?

Kesätyöntekijämäärä on sidoksissa tuotannon tarpeeseen ja se täsmentyy loppukeväästä. Viime vuosina olemme palkanneet muutamia kymmeniä kesätyöntekijöitä vuosittain.

2. Millaisiin tehtäviin kesätyöntekijöitä otetaan?

Kesätyöntekijöitä otetaan tuotantoon, kunnossapitoon ja tukitoimintoihin. Tukitoiminnoilla tarkoitetaan myyntiä, taloushallintoa, tietohallintoa (IT) sekä laatu-, ympäristö- ja suojelutoimintoa. Suurin osa kesätyöpaikoista on tuotannossa.

3. Olen alle 18-vuotias, voinko saada kesätöitä?

Valitettavasti otamme kesätöihin ainoastaan 18 vuotta täyttäneitä. Kesätyöntekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt työsuhteen ensimmäisenä päivänä.

4. Kuinka paljon kesätyöhakemuksia saatte? Kuinka hakijamassasta erottuu?

Saamme vuosittain monia satoja kesätyöhakemuksia. Erottuminen on toki haastavaa, muttei mahdotonta. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja siinä olisi hyvä mainita kaikki kokemus ja osaaminen, josta saattaisi olla kesätyössä etua. Perustele lisäksi, miksi meidän pitäisi valita juuri sinut.

5. Voiko ensimmäisen vuoden opiskelija saada kesätöitä?

Kyllä voi. Kesätyöntekijät jakautuvat melko tasaisesti eri vuosikursseille. Valinnan mahdollisuutta parantaa halukkuus tehdä tuotantotyötä. Huomaathan kuitenkin, että otamme kesätöihin vain 18 vuotta täyttäneitä.

6. Minkä alan opiskelijoita kesätöihin otetaan?

Tuotannon ja kunnossapidon tehtävissä suurin osa on teknisen alan opiskelijoita. Tukitoiminnoissa etuna on haettuun tehtävään nähden soveltuva koulutusala, esim. kaupallinen (myynnin ja taloushallinnon tehtävät), tietotekninen (tietohallinnon tehtävät) tai laboratorioala (laatutoiminnon tehtävät).

7. Edellytetäänkö kesätöissä suomen kielen taitoa?

Kaikissa tehtävissä suomen kielen sujuva osaaminen on perusedellytys, jotta kommunikointi työkavereiden kanssa onnistuu ja työt sujuvat työturvallisuusmääräykset huomioiden.

8. Minulla ei ole työturvallisuus-, trukki- tai nosturikorttia – voinko tulla valituksi?

Kyllä voit. Koko henkilöstöllämme tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, mutta järjestämme koulutuksen kesätyöntekijöille työsuhteen alussa. Lisäksi tarjoamme trukki-, nosturi- ja tulityökoulutukset työssään niitä tarvitseville. Edellytämme tarvittaviin koulutuksiin osallistumista, jotta kesätyöt sujuvat turvallisesti.

9. Millaista palkkaa kesätyöntekijälle maksetaan?

Palkkauksen suhteen noudatamme teknologiateollisuuden työehtosopimuksien mukaisia ehtoja sekä Luvatan kesätyöpalkkataulukkoa. Kesätyöpalkkaan vaikuttaa miten pitkällä opiskelusi ovat, koulutustaso (ammatillinen oppilaitos – ammattikorkeakoulu – yliopisto) sekä mahdollinen aiempi työkokemus Luvatalla. 

10. Edellytetäänkö tuotannon tehtävissä fyysistä voimaa? Voiko nainen hakea tuotantotöihin?

Emme tee kesätyöntekijävalintoja sukupuolen perusteella, ja naiset selviävat tuotannon tehtävistä siinä missä miehetkin. Hyvästä fyysisestä kunnosta on yleisesti ottaen etua, mutta sitäkin tärkeämpää on reipas asenne työntekoa ja tehdasolosuhteita kohtaan.

11. Voinko lähettää hakemuksen sähköpostilla?

Suuren hakemusmäärän vuoksi voimme ottaa hakemuksia vastaan ainoastaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

12. Kuka tekee kesätyöntekijävalinnat?

Kesätyöntekijävalinnasta päättää kukin esimies, joka tiimiinsä kesätyöntekijän palkkaa.

13. Milloin kesätyövalinnat tehdään?

Kesätyöntekijävalinnat pyritään tekemään maaliskuun aikana, mutta yksittäisiä paikkoja saattaa vapautua vielä alkukesästä. Koska haluamme tarjota jokaiselle kesätyöntekijälle mielekästä työtä, mitoitamme kesätyöntekijöiden määrän tuotannon tarpeen mukaan. Lopullinen tarve täsmentyy vasta paria kuukautta ennen kesää, joten sen vuoksi osa valinnoistakin tapahtuu vasta loppukeväästä.

14. Mille ajalle kesätyöntekijöitä otetaan?

Kesätyöt sijoittuvat pääsääntöisesti kesäkuusta syyskuulle. Tarkemmasta ajanjaksosta sovitaan jokaisen kesätyöntekijän kanssa erikseen sen mukaan, mille ajalle kesätyöntekijää tarvitaan.

15. Voinko tulla kesätöihin vain osaksi kesää?

Pääsääntöisesti edellytämme, että kesätyöntekijä on käytettävissä koko kesän ajan.

16. Miten ja milloin haun tuloksesta ilmoitetaan?

Haastatteluun kutsuttaviin otamme yhteyttä puhelimitse. Kaikille ilmoitetaan haun lopullisesta tuloksesta sähköpostitse viimeistään huhtikuun aikana.

Takaisin ylös »

 

Puuttuiko kysymyksesi listalta? Lisätietoja kesätyörekrytoinnista: recruitment.pori@luvata.com. Huom! Emme valitettavasti voi ottaa kesätyöhakemuksia vastaan sähköpostitse.

 

Vastuullinen kesäduuni

Luvata Pori on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Olemme sitoutuneet hyvän kesätyön periaatteisiin.

Työturvallisuusko tylsää?

Ei meillä! Katso tästä luvatalainen lähestymistapa
työturvallisuuteen »

Luvata Porissa

Luvata on Porin suurimpia teollisuusyrityksiä ja se työllistää noin 350 henkilöä. Teemme kuparipuolituotteita muun muassa sähköautoihin, aurinkopaneeleihin ja magneettikuvauslaitteisiin.Copyright © 2020 Luvata. All rights reserved.