Kylmedelkylare / Vätskekylare

Dry Coolers / Fluid Coolers

Kylmedelkylare används för kylning av processvätskor (vanligen rent vatten med frysskyddsmedel) och används i en mängd olika kyl-och luftkonditionerings applikationer.

Kylarna är så kallade "torra" eftersom de använder luft som ett sekundärt medium. Jämfört med lösningar som arbetar med vatten (t.ex. kyltorn) undviker man problem med beläggningar.


För stora installationer

 

KCE W

VCE W

VCC W

Luvata Heat Transfer Solutions division

Viktig Information

Viktigt meddelandeDen 30 November 2016, blev Luvata Heat transfer solution uppköpta av företaget Modine Manufacturing. All information på den här sidan tillhör företaget Modine Manufactury.

För att underlätta för kunder så kommer dessa sidor att fortsätta att vara kvar inom Luvata under tiden som migrerings-arbete pågår.

Dessa sidor kommer att migreras till www.modine.com den 31 Maj 2017.

Besök www.modine.com för mer detaljer.Copyright © 2017 Luvata. All rights reserved.