Ytbehandlingar

Coatings

Luvata erbjuder två typer av korrosionsskyddande beläggning för att skydda kylarna inom HVAC & R-sektorn.

ElectroFin® E-Coat
ElectroFin® E-Coat är en ytbehandling som innebär att man sänker ned hela produkten i ett färgbad.

Luvata Insitu®
Luvata Insitu® är en sprayfärg som kan användas både vid tillverkning och på installerad produkt.

Båda ytbehandlingarna är miljövänliga och hållbara lösningar som ofta används av både tillverkare och entreprenörer av HVAC & R-utrustning över hela världen.

Fördelar med Luvatas ytbehandlingar:

 • Ökar verkningsgraden
 • Minskar underhålls- och driftskostnader
 • Förlänger livslängden för HVAC & R-system
 • Skyddar både runda tuber och Microchannel värmeväxlare

ElectroFin® E-Coat

ElectroFin ® E-Coat har utformats för att skydda HVAC & R kylare från korrosiva miljöer och är en marknadsledande produkt som används av alla större OEM.

Den har utmärkt korrosionsbeständighet liksom enhetlig täckning och skikttjocklek och är erkänd internationellt som det bästa korrosionsskyddet för lameller, tuber och aluminium Microchannel värmeväxlare i kustnära miljöer.


ElectroFin® E-Coat benefits

 • Ökad effektivitet och livslängd för HVAC & R-system
 • Minskat underhåll och driftskostnad
 • Korrosionsskydd med bra täckning av metalliska ytor och skarpa kanter.
 • Jämn tjocklek både på utsidan och på de mer svåråtkomliga områdena på insidan.
 • Flexibilitet vilket innebär att böjda lameller kan rätas utan sprickbildning eller flagning av beläggningen
 • Den termiska ledningsförmågan minskas inte i mätbar utsträckning jämfört med en obehandlad kylare på grund av den tunna filmens tjocklek och följsamhet. Den termiska prestandan hos en behandlad kylare är bättre än den hos en nedsmutsad och oxiderad kylare.
 • 100% garanterad täckning av fina konstruktioner, inklusive förstärkta lameller upp till 30 lameller per tum, utan igensättning av lamellerna
 • Kylarens livslängd är 3-5 gånger längre än livslängden för en obehandlad kylare placerad i samma miljö.

ElectroFin® E-Coat processen

 Alkalisk

rengöring

Avjonis-erande

sköljning med hetvatten

Avjonis-erande

sköljning med vatten

Electrofin

E-coat

Slutlig sköljning

Torkning i ugn

UV-täckfärg

Technical perfomance

Färg Svart
Torr filmtjocklek ASTM D7091 0.6-1.2 µm
Glanstal – 60 grader ASTM D523-89 65 - 90%
Hårdhet ASTM3363-00 2 H minimum
Vattenimmersion ASTM D870-02 >1000 timmar vid 100 grader C
Vidhäftningsförmåga ASTM D3359-97 4B-5B
Slagtålighet ASTM D2794-93 160 in./lbs. timmar
Salt spray ASTM B117-97 6,048+ timmar
Luftfuktighet ASTM D2247-99 1,000 timmar minimum
Hållbarhet - Mycket flexibelt, beständig beläggning
Reduktion av värmeöverföring ARI 410 Mindre än 1%
Överbryggningar - Garanterat ingen igensättning av lameller
Lamelltäthet - Upp till 30 lameller per inch
pH område - 3-12
Temperatur område -40 grader C to 160 grader C

Luvata Insitu®

När tiden är knapp, kan en fält-tillämpad sprutbeläggning vara den rätta lösningen. Luvata INSITU ® är en permanent, vattenbaserad, syntetisk beläggning som utvecklats speciellt för att skydda HVAC kylare, höljen, elskåp och interna komponenter. Den kan appliceras snabbt vid våra anläggningar eller på installationsplatsen. Även om denna teknik inte är jämförbar med ElectroFin ® E-Coat processen där man fabriksmålar ger en spray-applicerad beläggning ett bra skydd. Färgen läggs på av en certifierad tekniker, den torkar snabbt och endast ett lager färg krävs.

Luvata Insitu® fördelar

 • Minskar tryck och temperatur differens
 • Förlänger livslängden
 • Skapar en slät yta för enkelt underhåll
 • Hög kemisk och UV-resistens
 • Miljömässigt hållbar
 • Skyddar både runda tuber och aluminium Microchannel kylare
 • Flexibel
 • Inte nödvändigt att tömma köldmediet

Demontering av enheten

Tvätta med högtryck

Torka

Applicera Insitu ES² sprayfärg

Insitu ES² torknings

process

Montera tillbaka enheten

ES2 teknologi

Luvata INSITU ® innehåller ES2 (rostfritt stål pigment) - en korrosionsskyddsbeläggning särskilt utformad för att skydda kylare och höljen installerade i korrosiva miljöer. Kylarna kommer att ha ett permanent syntetisk skydd med ES2 pigment applicerat på alla beläggningsytor utan att färgen överbryggar lamellerna.

Teknisk information:

Test Standard Resultat
Salt spray ASTM B117 Överskred 5,000 timmar
Nedsänkning i vatten ASTM D870 3 månader
Hårdhet ASTM D3363 HB-F
Vidhäftningsförmåga ASTM D3359 5B
Luftfuktighet ASTM D2247 500 timmar
UV resistens ASTM D4587 500 timmar
Böjradie (flexibilitet) ASTM D522 Godkänd 1/8 inch
Mögel resistens ASTM G21 Godkänd
Sand & damm resistens MIL-STD 810F Godkänd

 

Luvata Heat Transfer Solutions division

Viktig Information

Viktigt meddelandeDen 30 November 2016, blev Luvata Heat transfer solution uppköpta av företaget Modine Manufacturing. All information på den här sidan tillhör företaget Modine Manufactury.

För att underlätta för kunder så kommer dessa sidor att fortsätta att vara kvar inom Luvata under tiden som migrerings-arbete pågår.

Dessa sidor kommer att migreras till www.modine.com den 31 Maj 2017.

Besök www.modine.com för mer detaljer.Copyright © 2017 Luvata. All rights reserved.