Industriell kylning

Special Industrial cooling

Luvata har ett brett utbud av industriella produkter. Allt från vätskekylare för kraftverk till återkylare för kylning av tyristorer i högspända likströmsanläggningar (HVDC). Ingen leverans är den andra lik.

Våra industriella värmeväxlare och kylare är konstruerade för industriella applikationer där stora krav ställs på att klara exempelvis höga temperaturer, höga tryck samt korrosiv miljö.

Våra tuber kan erhållas i många olika material som titan, rostfritt stål, koppar och kopparlegeringar för att på bästa sätt passa miljön.

Våra värmeväxlare är konstruerade för att möta utmaningen från ventilation i off-shore anläggningar, till cellulosa- eller virkestorkar.

Industriell Kylning

Transformer Oil Coolers

Transformator oljekylare (Trafo)

 Motor & Generator Coolers

  Motor & Generatorkylare

Radiator / Air Blast Coolers

  Vätskekylare

Industrial Heat Exchangers

   Industriella värmeväxlare

Nästan varje transformatoroljekylare som vi gör är specialanpassad efter kundens behov. De finns i utföranden med en till fyra fläktar per enhet, med horisontell eller vertikal montering, med öppningsbara fläktenheter och/ eller vinklade fläktsektioner. Luvata kan kundanpassa en transformatoroljekylare efter kundens exakta behov.

En ny typ av motor har installerats i fläktenheten som ger en lägre ljudnivå och energiförbrukning men också ökad kyleffekt. Den nya integrerade fläkt-motor-enheten har ytterrotorteknik för snabbare och enklare underhåll.

Transformator oljekylare (Trafo)

Transformator oljekylare

BETA och CETA

Transformator oljekylare ALFA

Luvata konstruerar och tillverkar kylare avsedda för kylning av motorer och generatorer där havs-  eller sjövatten används. Motor/generatorkylaren används för kylning av luften genom cirkulerande vatten och kan monteras med horisontellt eller vertikalt luftflöde.

De rensbara kylarna har löstagbara kammare och kan tillverkas som enkel- eller dubbelrörskylare, tillverkade av olika material beroende på vattenkvalitet. Baserat på en vattenanalys kan Luvata rekommendera den bästa kombinationen av material för din kylare

Motor & Generatorkylare MGC

QLKE single tube cooler  

Enkelrörs kylare

QLKE

   QDKR double tube cooler 

Dubbelrörs kylare 

QDKR 

Vi levererar återkylare/kylmedelkylare för otaliga applikationer från vattenkylning av stora dieselmotorer till kylaggregat för luftkonditionering och avfallsförbränningsanläggningar. Varje kylare är konstruerad för att uppfylla de specifika kylkapacitets- och ljudkrav som finns för varje projekt.

För komplexa och starkt reglerade branscher såsom kärnkraft och olja/ gas kan Luvatas  team säkerställa en smidig installation och leva upp till de krav som ställs på teknik och dokumentation.

Återkylare

Radiator DK
 DK kylare

Air blast cooler - HVDC
     HVDC återkylare   

Luvata Heat Transfer Solutions division

Viktig Information

Viktigt meddelandeDen 30 November 2016, blev Luvata Heat transfer solution uppköpta av företaget Modine Manufacturing. All information på den här sidan tillhör företaget Modine Manufactury.

För att underlätta för kunder så kommer dessa sidor att fortsätta att vara kvar inom Luvata under tiden som migrerings-arbete pågår.

Dessa sidor kommer att migreras till www.modine.com den 31 Maj 2017.

Besök www.modine.com för mer detaljer.Copyright © 2017 Luvata. All rights reserved.