Tråd

Wire

Luvata är världsberömt för sin specialistkunskap om tråd- och bandtillverkning för en lång rad olika tillämpningar. Några exempel är:

 

Elektroniska och elektriska tillämpningar

  • Sunwire – vår fotovoltaiska bandlösning
  • Batteri-spiktråd
  • Elektronisk anslutningstråd
  • Motståndstråd

 

Tillverkningstillämpningar

  • Tråd till blixtlås för kläder
  • Seawire – vår lösning som motverkar påväxt i akvakulturer
  • Precisionslängdkapning
  • Infiltrant/sintringsprocesstråd


Copyright © 2017 Luvata. All rights reserved.