Svetsning

Welding

Luvata förser alla sektorer inom svetsindustrin med ett brett urval av produkter bestående av olika legeringar, former, storlekar och specifikationer för att tillgodose kundernas unika svetsförhållanden.

Vår erfarenhet av att tillhandahålla svetslösningar gör oss till en värdefull partner när det gäller att lösa svetsnings- och tillverkningsproblem åt våra kunder.

Luvatas svetsprodukter inkluderar:

 • Elektroder för motståndssvetsning
 • Hårdlödningstråd
 • Kontaktspetsar för MIG-svetsning
 • Kontaktrör för MIG-svetsning
 • Spetsar för sub-bågsvetsning
 • Elektroder och hållare för projektionssvetsning
 • Insatshylsor för bultsvetsning
 • Flamsprutningsmunstycken
 • Gasskärningsmunstycken
 • Adaptrar inklusive sexkantsadaptrar
 • Skaft
 • Shuntar
 • Svetshjul

Luvata är en av de världsledande tillverkarna av elektroder för motståndssvetsning. Luvatas elektroder för motståndssvetsning används till robotsvetsningsmaskiner, främst inom fordonsindustrin.

Luvatas elektroder tillhandahålls i en rad olika legeringar och vi samarbetar med våra kunder för att åstadkomma den bästa lösningen för deras behov – inte bara när det gäller val av legering och utformning av kontaktspets, utan även för att granska tillverkningen för att minimera spill och stänk samt optimera tillverkningseffektiviteten.

 

Motståndssvetsning för belagt stål

Zink, mikrolegerat stål med hög styrka och andra beläggning kan inverka negativt på prestanda och livstid för hättsvetsningselektroder vilket leder till förtida slitage, klibbande och ökad avsvarvningsfrekvens. Luvatas elektroder för motståndssvetsning är utformade för att övervinna dessa utmaningar och tillhandahålla den idealiska lösningen för krävande svetsningsförhållanden.

Produkter

På dagens marknad för motståndssvetsning tillverkas hättelektroder av fyra material: AL2O3, CrCu, CrCuZr och CuZr.

A-Trode®

CuCrZr. C18150, RWMA klass 2. Den lägre procentandelen krom jämfört med standard klass 2 CuCr-material och tillskottet av Zr till denna kopparlegering hindrar legeringseffekten för zink och koppar att bilda mässing på elektrodytan och motverkar klibbande.

C-Trode®

CrCu. C18200, Luvatas standard klass 2-material – branschstandarden för svetsning av ej belagt stål.

Cupal®

0,5 % AL2O3 i koppar. Dispersionsstärkt koppar C15725, RWMA klass 20. Ett kostnadseffektivt alternativ till Nitrode.

Nitrode®

1,1 % AL2O3 i koppar. Dispersionsstärkt koppar C15760, RWMA klass 20. Den mest kostnadseffektiva hättelektroden för motståndssvetsning.

Nitrodekomposit

En hättelektrod med Nitrode (C15760) –kärna eller –insats, samt Z-Trode (CuZr C15000) –mantel. Ger samma prestanda som Nitrode i original, men sänker totalpriset för svetsning.

Z-Trode®

CuZr. C15000, RWMA klass 1. Överlägsen elektrisk ledningsförmåga och motståndskraft mot klibbande och glödgning gör detta kopparlegeringsmaterial till ett av de mest kostnadseffektiva materialen för svetsning av lätt-till-medium gauge belagt och ej belagt stål.

P-Cap

Luvatas P-Cap är en självavsvarvande elektrod som bibehåller en strömdensitet över svetsytan under typiska svetsningskrafter. Den ska användas tillsammans med antingen Nitrode Cupal- eller Z-Trode-material för bästa resultat.

MIG-kontaktspetsar

Under många år var deoxiderad fosforhaltig koppar (DHP) den legering som användes till kontaktspetsar pga. dess låga pris och goda tillgänglighet – den används fortfarande i stor utsträckning. För mer krävande tillämpningar som fordrar höga slitagekaraktäristika och resistens mot uppmjukning, kan andra legeringar vara överlägsna.

Spetsar av dispersionsstärkt koppar (DSC) är oöverträffade när det gäller kvalitet och tillförlitlighet. DSC-spetsar bibehåller sin hårdhet även vid de högsta temperaturerna och är extremt hållbara.

MIG-kontaktspetsar finns i en rad olika legeringar:

 • Dispersionsstärkt koppar (DSC)
 • Kopparkromzirkonium (CuCrZr)
 • Silverbärande koppar (CuAg)
 • Deoxiderad fosforhaltig koppar (DHP)

Kontaktrör för MIG-svetsning

Som ett led i sortimentet med svetsningsprodukter, tillverkar Luvata rör för kontaktspetsar. Vi använder en tillverkningsprocess som garanterar en exceptionellt snäv diameter och en slät ytfinish för borrningen. Detta sparar pengar åt spetstillverkaren och innebär även färre avbrott i svetsningsarbetet.

Luvaweld® är Luvatas eget svetstrådmärke. Luvaweld® är en MIG- och hårdlödningstråd av ypperlig kvalitet som finns i en rad olika specifikationer, dimensioner och förpackningstyper för att tillgodose kundens exakta svetsningskrav.

 

Svetstrådens egenskaper:

 • Elementär och enhetlig kemisk sammansättning för hela längden
 • Enhetlig sträckgräns, gjutning och helix som garanterar korrekt matning
 • Fri från spån, alltför mycket smörjmedel och ytdefekter
 • Gaugeenhetlighet
 • Högkvalitativ insvetsning

 

Utöver svetstråd tillverkar vi även kontaktspetsar för MIG-svetsning och andra svetstillbehör.Copyright © 2017 Luvata. All rights reserved.