Material

Materials

Vi är specialister på metallurgisk tillämpning inom maskinbearbetning. Här följer några få exempel på alla de legeringar vi kan erbjuda för att matcha specifika krav:

OF-OK® syrefri koppar – exceptionell renhet och ledningsförmåga 

OF-OK® är koppar med hög renhet och en elektrisk ledningsförmåga på minst 100 % IACS. Max. syrehalt är 10 ppm (0,001 %). Dessutom har den hög elektrisk och termisk ledningsförmåga, robusthet, bra arbetskvaliteter och hög ytkvalitet.

Renheten hos OF-OK® (Cu min. 99,95 %) ger den hög elektrisk ledningsförmåga, men dess största fördelar är dess immunitet mot väteförsprödning och det faktum att den kan flödesformas bättre än någon annan kopparlegering. Den höga renheten säkerställer enhetlighet från batch till batch, minskar härdningstiden och stilleståndstiden för maskiner.

 

OFE-OK® syrefri elektronisk koppar – certifierad kopparlegering

För de mest krävande elektroniska, kryogeniska och optiska tillämpningarna krävs syrefri koppar av högre grad. Luvata OFE-OK-koppar är en koppargrad med hög renhet och totalt en orenhetshalt under 40 ppm (0,0040 %), där ingen enskild orenhet överstiger 25 ppm (0,0025 %).

Mikroskopinspektion under hela tillverkningsprocessen garanterar efterlevnad av antingen klass 1 eller klass 2 i ASTM F68-10. En fullständig inspektion i enlighet med ASTM B170 görs för varje styckegods. All OFE-OK®-certifierad koppar har ett testcertifikat, som garanterar att orenheter i materialet ligger under de specificerade gränserna, att den elektriska ledningsförmågan är minst 101,0 % IACS och att materialet är syrefritt. Tack vare den höga renheten för OFE-OK® kombinerat med en specialbehandling under tillverkningsprocessen kan RRR-värdet (Residual Resistance Ratio) garanteras vara så högt som min. 400.

 

4N5, 5N5, 6N – Koppartillämpningar med ultrahög renhet

Ultrarena koppargrader med en renhet på upp till 6N (99,9999 %) är tillgängliga för beläggningstillämpningar som t.ex. sputteringskivor, anoder eller pellets. Beläggningar kan användas för elektromagnetisk skärmning, LCD-skärmar, pekskärms-TV-apparater och dekorativ glasbeläggning.

 

Silverbärande syrefri koppar är koppar med hög renhet som är immun mot väteförsprödning. Den används i tillämpningar för vilka hög elektrisk och termisk ledningsförmåga är avgörande. Små mängder legerat silver ökar uppmjukningstemperaturen och de mekaniska egenskaperna vid den förhöjda temperaturen är högre än för ren koppar. Den kan skarvas med alla svetsnings- och hårdlödningsmetoder och lämpar sig för tillverkningsprocesser som kräver extrem deformabilitet. Detta är det rätta valet när krypegenskaper och högre uppmjukningstemperatur än för OF-OK krävs.

 

Deoxiderad koppar med hög fosforhalt är en allround-kopparlegering för många olika tillämpningar som kräver medelhög elektrisk och termisk ledningsförmåga. Denna grad innehåller små mängder fosfor som legeras för att binda fritt syre i legeringen och förstärker de mekaniska egenskaperna. Typiska tillämpningar är anoder för elektroplätering och rör för industriellt bruk.

 

Zirkoniumkoppar – överlägsen hårdlödning och svetsbarhet

Med ett litet tillskott på 0,15 % zirkonium kan den ypperliga elektriska och termiska ledningsförmågan hos koppar bibehållas samtidigt som man höjer uppmjukningstemperaturen avsevärt och ökar styrkan. Zirkoniumkoppar kan hårdlödas i en reducerande miljö utan dimensionsförändringar eller intern porositet och erbjuder immunitet mot väteförsprödning.

 

Kopparkromzirkonium – överlägsen styrka

Luvatas kopparkromzirkonium är ofta det bästa valet för tillämpningar i vilka en kombination av hög elektrisk och termisk ledningsförmåga vid högre temperaturer krävs.


Copyright © 2017 Luvata. All rights reserved.