Ihåliga ledare

Hollow conductors

Luvata har det största urvalet av ihåliga kopparledare för generatorer, magnetlindningar, induktionsugnar och otaliga andra tillämpningar.

Vårt storlekssortiment för ihåliga ledare börjar vid 4 x 4 mm (< 0,1 kg/m) och fortsätter upp till över 100 mm bredd (>20 kg/m). Ledarna kan tillverkas i en rad olika former.

Vi har många olika verktygsformer för ihåliga ledare.

 

Klicka här för att använda våran verktygsberäknare.

 

Material för ihåliga ledare

Våra ihåliga ledare tillverkas av syrefri koppar OF-OK® med hög ledningsförmåga, som är koppar med hög renhet och en elektrisk ledningsförmåga på minst 100 % IACS. Om högre mjukningstemperaturer eller kryphållfasthet krävs, rekommenderar vi användning av silverbärande kopparlegeringar CuAg 0,03 % eller CuAg 0,1 %, som är baserade på OF-OK®-koppar.

Världens längsta ihåliga ledare

Varje skarv i en vattenkyld magnet är en potentiell källa för läckage. Ju längre varje individuell spole är, desto mindre blir risken. För att helt eliminera skarvar inuti magneten, har vi utvecklat en extremt lång MileonTM ihålig ledare utan skarvar.

Längden på dessa spolar mäts nu inte längre bara i tiotals meter, utan i hundratals eller till och med tusentals meter. Spolen kan väga ända upp till 1700 kg – en enda spole utan skarvar.

 

Mileon-spolarna tillverkas enbart i syrefri koppar och är underkastade samma stränga kvalitetskriterier som våra övriga ihåliga ledarprodukter.

 

När man använder Mileon-spolar genereras mindre skräp under magnettillverkningsprocessen, och man sparar dyrbar koppar. Dessutom tillhandahåller de längre spolarna ökad flexibilitet i produktionen jämfört med kortare spolar, som är kapade i förutbestämda längder.

 

Mileon-spolarna levereras på stora träspolar och kräver mindre förpackningsmaterial än traditionella spolar. Tack vare detta blir transportvikten mindre och det innebär en miljövinst.

 

Några av fördelarna med Mileon-spolar:

 • Inga skarvar
 • Högsta kopparkvalitet
 • Mindre kopparspill

Ihåliga kopparledare används vanligtvis i en rad olika tillämpningar inom elindustrin samt inom forskning och medicin.


Tillämpningar för ihåliga ledare

 • MRT-enheter
 • Magneter för högenergifysik
 • Partikelacceleratorer
 • Generatorer
 • Induktionsugnar
 • Plasmaforskningsenheter
 • Elektrodynamiska vibrationstestsystem
 • Jonimplantationsenheter för mikrokretsindustrin
 • Höggradienta separatorer

Varje skarv i en ihålig ledare innebär en potentiell risk för läckage. För att minimera antalet skarvar har vi utvecklat en teknik för att tillverka extremt långa spolar. En enda spole kan väga ända upp till 1700 kg.

Leveransformer

Långa längder utan skarvar Upp till 1500 kg beroende på dimension, levereras på återvinningsbar trätrumma
Raka längder Max 12 m
Lösa spolar eller platta spolar Max 50 to 150 kg beroende på storlek
Spolar endast för små storlekar Plywoodspolar med 500 mm
och 800 mm trumdiameter


Copyright © 2017 Luvata. All rights reserved.