Luvata i världen

Luvata i världen

Luvata Group bildades 2005 genom förvärvet av Outokumpu Copper Products. Vid den tiden visade en undersökning av våra kunder att vi sågs som trovärdiga och tekniskt starka, men att de ville att vi skulle föra över vår erfarenhet i deras verksamhet – för att bli en lösnings och tjänsteleverantör.
Under åren som följde, utvecklades vi genom partnerskap, förvärv och omstrukturering för att tredubbla vår lönsamhet och öka våra ROCE nio gånger. Vi har blivit ledande på många marknader, inklusive HVACR, bilsvetsning, supraledare och batterikabel.

Vad vi erbjuder våra kunder är:

 • förbättra den operativa effektiviteten
  Vi hjälper dem att få mer värde från sina material och tillverkningsprocesser. Detta kan innefatta vilken typ av förbättringar som helst, såsom minimera utbytesförluster, förbättra produktiviteten, upp-tid och kvalitet eller optimera material och skrothantering.
 • förbättra produkter
  Vi arbetar för att optimera prestanda och differentiering i deras produkter. Detta kan vara genom att förbättra design och prestanda, optimera materialval och användning, eller skapa nya möjligheter  till produktutveckling.
 • Minska kapitalbindningen
  Vi hjälper dem frigöra kapital genom hela värdekedjan. Sätt som vi gör detta på är att effektivisera samverkan mellan kunder och leverantörer, optimera produktionsflöden eller optimera utnyttjandet av maskiner och användning av utrymmen.

I mängden marknader vi verkar i, länder där vi är verksamma, och lösningar som vi producerar, finns inget annat tillverkande företag som vi i världen.

Under de kommande åren har Luvata åtagit sig att:

 • Utöka specialprodukter med hjälp av vår innovation och mångsidiga erfarenhet att tillföra värde för nya marknader och utveckling.
 • Stärka vår närvaro i marknader med hög tillväxt och regioner där vår globala närvaro och lokal närvaro kommer att ha en betydande inverkan.
 • Driva tekniska och affärsmässiga innovationer i samarbete med kunderna för att bistå med förbättringar till deras produkter och processer.

Men på en dag till dag nivå, är vi fokuserade på tre mycket konkreta affärsmål för att skapa mervärde för våra kunders verksamheter.

Enkelt uttryckt vill vi vara:

 • Förstahandsvalet av tillhandahållande av lösningar för våra kunder
 • Förstahandsvalet av arbetsgivare för våra anställda
 • En ansvarsfull medlem av samhället och planeten, i det vi gör.

Om vi kan göra det, har vi lyckats.

Vår organisation är okomplicerad och effektiv:

en ledningsgrupp och tre företagsdivisioner som styr hela den globala verksamheten:

 • Värmeväxlare
 • Specialprodukter
 • Rör

Luvata-anläggningar och kontor finns över hela världen så vi är alltid på lokal nivå för våra kunder. Vi använder samma processer och kvalitetsstandarder i varje anläggning, så våra slutprodukter och vår kundservice alltid håller en genomgående hög standard.


Oavsett var du befinner dig i världen har du stöd och resurser från ett globalt framgångsrikt företag.



Copyright © 2017 Luvata. All rights reserved.